FLASH HOBBY PASS ISO 9001:2015

2022-12-27

FLASH HOBBY PASS ISO 9001:2015


FLASH HOBBY ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ສວນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ໃຫມ່​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2022​, ແລະ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ເນື້ອ​ທີ່​ຂອງ​ໂຮງ​ງານ​ແມ່ນ 1450 ຕາ​ແມັດ​. ແລະ​ມີ​ເຄື່ອງ​ໝູນ​ວຽນ​ສາຍ​ໄຟ 9 ໜ່ວຍ.6 ສາຍການຜະລິດສໍາລັບ bldc motor ແລະ gearbox motor ໃນປັດຈຸບັນ.


Flash hobby ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ ISO ສະບັບເລກທີ 28.2022 ສຸດທ້າຍ, ແລະໝາຍເລກການຢັ້ງຢືນແມ່ນ 00122Q39362R0S/4403.